Orde Gentse Draak 2000 tot 2007

n 2007 ging de Orde van de Gentse Draak naar  prof. em. dr. Stijn Verrept, docent Nederlandse zakelijke communicatie, voor zijn inzet om inzake cultuur, onderwijs, media en bedrijfsleven steeds het Nederlands te bevorderen.De voorgaande jaren ging de Orde achtereenvolgens naar

De Stad Gent -meer in het bijzonder de persoon van ombudsvrouw Rita Passemiers- omwille van haar inzet als drijvende kracht achter het omvangrijke dossier dat ze rondom het bevlaggen van de openbare gebouwen op 11 juli bij het stadsbestuur heeft verdedigd (2000)

De opperdeken en de opperdekenin van Gent voor hun medewerking aan het versterken van het Nederlandse karakter van de Gentse handelszaken (2001 )

Johan Dhaene, voor zijn inzet om via zijn programma 'Pliets, plets' in radio Roeland het Nederlandstalige lied, de Vlaamse zangers, de Vlaamse bedrijven, en eigen culinaire producten in de kijker te zetten (2003);

Jo Decaluwé, acteur-regisseur, voor zijn inzet om het Nederlandstalige toneel volop in de kijker te zetten (2004)

Will Ferdy, acteur, cabaretartiest en zanger, om gedurende een ganse kunstenaarsloopbaan het Nederlandstalige lied de eerste plaats te geven (2005)

Walter De Meyere, filoloog, presentator en wandelend rekenwonder, voor zijn verdediging van de Vlaamse identiteit en de Nederlandse taal in het bijzonder (2006);