Informatie

In het millenniumjaar werd de Orde van de Gentse Draak voor het eerst uitgereikt.

Met deze jaarlijkse prijs wil De Draak een persoon of een vereniging in het zonnetje zetten, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van de Vlaamse identiteit in de ruimste zin.
In de eerste plaats wordt uitgekeken naar personen of verenigingen die een duidelijke band hebben met de Arteveldestad, er geboren zijn of er wonen of er actief zijn.

Sinds de invoering van de Orde van de Gentse Draak in 2000 werd de prijs al 11 maal uitgereikt.
Naast bekende figuren uit het kunstenaarsmilieu kwamen ook de socio-culturele sector en de academische- en zakenwereid aan bod.

Alle laureaten van de vorige jaren staan op onze webstek.

De gelauwerde wordt een kunstwerk aangeboden.Wijlen beeldhouwer Walter De Dauw –destijds verbonden aan het kunstenaars-collectief ‘Loods 13’- ontwierp een bas-reliëf voorstellende de ‘Maagd van Gent’.  Hij omschreef de betekenis van het kunstwerk als volgt :
de ‘Maagd van Gent’ staande in een ommuurde tuin, dit volgens de gebruikelijke iconografie – de ‘Maagd’ is gekroond met de Gentse stadskroon, en draagt in haar linker hand een bul met de Gentse leeuw (verwijzing naar ‘taal’) – haar rechterhand ondersteunt de Gentse Draak (beschermer en bewaker van de dikwijls verloren maar steeds herwonnen vrijheid, symbool van de Gentse trotse en rebelse identiteit).

De uitvoering van dit kunstwerk wordt toevertrouwd aan kopergieterij Schellynck-Ferbuyt uit Oostakker.  
Bij het kunstwerk hoort eveneens een passende oorkonde.