De Draak Vlaams Overleg Gent is een vereniging die bezorgd is om het Nederlandstalige karakter van de stad Gent.

Om haar doelstellingen te realiseren ontplooit De Draak een aantal activiteiten zoals de uitreiking van de trofee 'De Gouden Draak' en de toekenning van de 'Orde van de Gentse Draak'.

De Winnaars van 'Gouden Draak 2013'  & van de 'Publieksprijs 2013'

Tot nu toe opgemerkte nieuwe handelsbenamingen in 2014 


Orde van de Gentse Draak

Met de 'Orde van de Gentse Draak', zet De Draak een persoon of een vereniging in de kijker, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de promotie van de Vlaamse eigenheid in de ruimste zin.

Deze orde werd in 2000 ingesteld.

 
De Gouden Draak

De Draak reikt haar jaarlijkse trofee  'De Gouden Draak' uit aan een  handelszaak in de Arteveldestad, waarvan de zaakvoerders hebben gekozen voor een mooie en originele Nederlandstalige handelsbenaming. Dit jaar gebeurt dat reeds voor de zeventiende maal. De bekroning gebeurt tijdens een feestelijke zitting.